Västgöta Byggare – Omsorgsbyggarna

Svenska Sekelhus och Västgöta Byggare har under många år enbart arbetat med och utformat bostäder för personer med speciella behov. För att fullt ut kunna möta kundens behov och våra egna krav på en bra omsorgsbyggnad, har vi utvecklat ett eget byggnadskoncept enbart för verksamhetsinriktningen. Byggnadskonceptet baseras på en egen fabrikstillverkning av prefabricerat byggnader med hög färdigställandegrad och stor formbarhet.

Våra byggnader tillverkas helt färdig i fabrik och levereras i 2 färdiga byggnadskroppar med golv, väggar och tak till byggnadsplatsen. Installationer för el, vs och värme är klara för sammankoppling till markledningar, vilket gör montagetiden mycket kort.

Byggnaderna kan användas till många olika ändamål såsom:

  • satelitlägenheter bredvid befintliga gruppbostäder
  • bostadsgrupp för psykiatri- eller omsorgsboende
  • serviceboende för äldre bredvid befintliga äldreboenden
  • boende- eller personalkooperativ omsorgsverksamhet
  • avlastnings- eller korttidsboende