Information

Om Svenska Sekelhus

Företaget

Svenska Sekelhus AB är moderbolaget i en mindre bygg- och fastighetskoncern som inriktar sig på att uppföra, äga och förvalta fastigheter inom olika boendeformer. Framför allt inom segmentet samhällsfastigheter.

Bolaget har varit verksamt sedan 1988 med byggnation för olika typer av omsorgsverksamhet, såsom LSS- boenden, och har på senare tid även inkluderat byggnation av flera typer av bostadsfastigheter i sin verksamhet. Idag äger företaget fastigheter för omsorgsboenden och andra typer av bostäder belägna i bl.a Västra Götalandslän, Värmland och Stockholmsområdet.

Verksamheten

Svenska Sekelhus jobbar både med entreprenader, uthyrning av fastigheter på långtidskontrakt samt med traditionella bostadsformer – allt efter kundens önskemål. Företagets ambition är att gå in som långsiktig ägare i både befintliga och nyproducerade fastigheter med fokus på att skapa värden över tid.

Hållbarhet & Miljö

Sekelhus värnar om både människa och miljö och strävar ständigt efter bättre ändamålsenliga lösningar och hållbara innovationer. Sekelhus strävar alltid efter att bygga så energisnålt som möjligt genom hela byggnadsprocessen – från skiss till färdiga hus i syfte att minimera utsläppen och påverkan på miljön. Samtliga företagets fordon drivs av el eller biogas och egen el produceras via solceller på vår fabriksbyggnad.

Sekelhus synsätt för hållbarhet och omtanke genomsyrar verksamheten och det utvecklingsarbete som förs. Vi främjar hälsa och välbefinnande och tar innitiativ till gröna lösningar med minimal miljöpåverkan.

Sekelhus är stolt sponsor av organisationen Läkare utan gränser sedan år 2002 samt Barncancerfonden. Företaget är medlemmar i Fastighetsägarna samt bransch- och arbetsgivarorganisationen – Byggföretagen. Sekelhus stöder även IFK Skövde handboll.