Sekelhus Bostad

Uthyrningspolicy

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga våra övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Vår ambition är att skapa trygga och trivsamma områden genom att erbjuda en bred variation av boenden som möter en mångfald av behov och önskemål och som därför lockar en naturlig blandning av olika människor. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Denna policy gäller vid uthyrning av hyreslägenheter med statligt investeringsstöd hos Sekelhus Bostad Sverige AB samt Sekelhus Bostad Aspen AB.

Grundläggande krav

Som inkomst räknas nedanstående

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Referenserna får inte vara negativa, i form av t.ex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

Rekommendation för boende

RoKMaxantal
1 rum och köktvå personer
2 rum och köktre personer
3 rum och kökfem personer
4 rum och köksex personer
5 rum och kök eller störreåtta personer
*Antalet personer avser vuxna och barn

Negativa boendereferenser

Har du negativ historik hos oss eller annan hyresvärd nekas du att hyra lägenhet hos oss. Efter 12 månader kan du begära omprövning av beslutet. Som negativa referenser räknas:

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning medges ej under det första 12 månaderna från inflyttningsdatum såvida det inte finns skäl att medge upplåtelse enligt hyreslagen. Ansökan om andrahandsuthyrning måste ske skriftligen.

Förstahandskontrakt kan ej överlåtas till andrahandshyresgäst.

Vi godkänner ej korttidsuthyrning via förmedlingssajter.

Direktbyte

För att kunna ansöka om direktbyte krävs att du har beaktansvärda skäl. Ansökan om direktbyte måste ske skriftligen. Direktbyte medges ej under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum. Vid direktbyte går eventuella kö poäng i bostadskön förlorade.