Sekelhus Bostad förvärvar fastigheter i Falköping

Fastigheterna Boktryckaren 16 & 17 utmed Storgatan 12-14 på Stora torget i Falköping med en uthyrningsbar yta på cirka 2000m2 har fått nya ägare genom företaget Sekelhus Bostad Sverige AB. Företagets ambition är att påbörja en omfattande, succesiv upprustning av fastigheterna med målsättning att öka intresset för byggnaderna och stärka attraktionskraften för platsen. Samtliga lägenheter planeras att renoveras till attraktiva lägenheter med stöd ifrån tiden då byggnaderna uppfördes. Kvalitéer som kakelugnar, stuckaturer, höga takhöjder och stora ljusinsläpp skall prioriteras.

Föregående