Svenska Sekelhus

Samhällsfastigheter

Sekelhusgården är vår egen typ av gruppbostad för personer i behov av särskilt boende. Utformningen av Sekelhusgården och dess unika möjligheter att blanda olika typer av omsorgstagare, skapar nya och värdefulla förutsättningar för både boende och verksamheter att möta framtidens krav på ett flexibelt och ekonomiskt förmånligt omsorgsboende. 

Svenska Sekelhus

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Sekelhusgårdens lägenheter kan ha egna ingångar, har fönster åt 3 olika håll och skapar tydliga lägenhetsformationer som påminner om ett alldeles eget hus. Våra byggnader är grundlagda på krypgrund, vilket ger stora möjligheter till framtida anpassningar över tid – extra viktigt då verksamhetsområdet är i ständig utveckling.

Svenska Sekelhus

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Backstugan är en fristående lägenhet som passar där behovet av en tydligt avgränsad, ostörd satellitlägenhet finns likväl som tillbyggnad av en redan befintlig gruppbostad. Byggnadssättet med prefabricerade moduler gör lägenheten är flyttbar, vilket innebär att den bl.a. även kan uppföras på arrenderad mark.

Vi äger och förvaltar samhällsfastigheter!

Sekelhus har lång erfarenhet av uppförande och förvaltning av fastigheter särskilt anpassade för olika typer av omsorgsverksamheter, såsom boende för handikappade/utvecklingsstörda samt äldreboende etc. Sekelhus olika byggkoncept är framtagna för att möta morgondagens krav på ett bra boende, där den enskilde individens villkor och förutsättningar får ökad betydelse. Vårt byggkoncept prioriterar individanpassat boende, ökad hemkänsla och unikt formbarhet för olika verksamhetsinriktningar och till framtida anpassningar. Vår målsättning är att vara en lyhörd och kunnig entreprenör/hyresvärd med ambition att hålla jämna steg med utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Svenska Sekelhus

Våra samhällsfastigheter

LSS-boende Rosen, Säffle

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 109 m² samt fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m². Solceller på tak.
Omfattning:  434 m²

LSS-boende Cymbalen, Karlstad

6 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Inredd övervåning med 2 st. lägenheter a 50 resp. 41 m2. Fristående förrådsbyggnad om 60 m².
Omfattning: 584 m²

Stödboende Fräsen, Mariestad

Stödboende om 10 st. lägenheter om vardera 47 m2 i radhusform samt personallägenhet om 52 m2. Fristående förrådsbyggnad om 60 m2.
Omfattning: 582 m2

LSS-boende Saltsjö-Boo, Nacka

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. 1 st. fristående lägenhet om 47 m2. Fristående isolerat förråd om 60 m2.
Omfattning: 514 m2

LSS-boende Älta, Nacka

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 64 m2 samt 2 st. fristående lägenheter a 52,5 m2. Fristående isolerat förråd om 60 m2.
Omfattning: 667 m2

LSS-boende Stensgården, Nyköping

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Inredd isolerad övervåning om 99 m2 samt 2 st. fristående lägenheter a 44 & 47 m2. Fristående isolerat förråd om 47 m2.
Omfattning: 589 m2

LSS-boende Saltsjö-Duvnäs, Nacka

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Inredd isolerad övervåning om 100 m2 samt 1 st. fristående lägenhet om 45 m2. Fristående förrådsbyggnad om 60 m2.
Omfattning: 594 m2

LSS-boende Duvnäs-Utskog, Nacka

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 77 m2 samt 2 st. fristående lägenheter a 48 m2. Fristående isolerat förråd om 60 m2.
Omfattning: 619 m2

LSS-boende Skäringsbol, Kristinehamn

6 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. 4 st. fristående satellitlägenheter om vardera 44 resp. 50,5 m². Inredd isolerad övervåning om 100 m² samt fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m².
Omfattning: 745 m²

LSS-boende Björnvaktaren, Tibro

5 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 92 m² samt fristående isolerad förrådsbyggnad om 45 m². Fristående satellitlägenhet om 45m2.
Omfattning: 551m²

LSS-boende Kurlanda, Kristinehamn

4 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Inredd övervåning (personal) och fristående isolerad förrådsbyggnad om 45 m². 4 st. fristående satellitlägenheter om 45m2 vardera.

Omfattning: 611 m²

LSS-boende Solgläntan, Nynäshamn

6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Inredd isolerad övervåning om 43 m2 samt 2 st. fristående lägenheter a 45 m2.
Omfattning: 529 m2

LSS-boende Anstigen, Skattkärr

5 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Fristående isolerad förrådsbyggnad om 72 m². Plats för fristående satellitlägenhet om 45m2.
Omfattning: 504 m²

LSS-boende Värngatan, Kristinehamn

5 st. lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. 3 st fristående satellitlägenheter om vardera 45 m². Fristående oisolerad förrådsbyggnad om 29 m².
Omfattning: 595 m²

LSS-boende Lillerud, Karlstad

Fristående satellitlägenhet om 45m2 lokaliserad brevid befintligt LSS-boende.
Omfattning: 45 m2

LSS-boende Sätter, Hammarö

Fristående satellitlägenhet om 45m2 lokaliserad brevid befintligt LSS-boende.
Omfattning: 45 m2