Svenska Sekelhus

Produktion & exploatering

Sekelhus Produktion uppför företagsgruppens projekt samt externa entreprenader utifrån ett eget mönsterskyddat byggnadskoncept som möjliggör kostnadseffektiv byggnation för olika verksamhetsinriktningar. Byggnadskonceptet baseras på egen fabrikstillverkning av prefabricerade moduler med hög färdigställandegrad och stor formbarhet.

Svenska Sekelhus

Produktion

Vi producerar våra byggnader inomhus för att säkerställa att alla delar är helt torra. Vårt mönsterskyddade byggnadskoncept lägger grunden till ett snabbt och effektivt montage med färdiga ytskikt på väggar, tak och golv samt monterat kök och wc. Installationer för el, vs och värme är klara för sammankoppling till markledningar, vilket även gör montagetiden på byggnadsplatsen mycket kort.

Svenska Sekelhus

exploatering

Sekelhus Produktion driver processen från inköp av mark, exploatering via detaljplan till nyckelfärdig byggnad baserat på alla tre upplåtelseformerna – hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Genom att vi själva upprättar ritningar för alla skeden i projektet, kan vi erbjuda en mycket snabb och effektiv handläggning från råmark till färdigt hus.

Vi ritar, bygger och exploaterar bostäder!

Sekelhus Produktion har under många år arbetat med och utformat ett eget mönsterskyddat byggnadskoncept som möjliggör kostnadseffektiv byggnation för olika verksamhetsinriktningar. Byggnadskonceptet baseras på egen fabrikstillverkning av prefabricerade moduler med hög färdigställandegrad och stor formbarhet. Genom den mönsterskyddade produktionsmetoden kan utformningen anpassas för respektive verksamhetsinriktning och därigenom erhålls en mycket tids- och kostnadseffektiv byggnationsprocess. Våra byggnader tillverkas helt färdig i fabrik och levereras i färdiga byggnadskroppar med färdiga ytskikt och monterad inredning direkt till byggnadsplatsen.

Sekelhus arbetar med att exploaterar råmark till hyres-, bostads- eller äganderätter.

Från råmark till färdig byggnad

Vi arbetar med hela byggprocessen

Sekelhus Produktion & Exploatering

Våra hustyper

Sekelhusgården

Sekelhusgården är vår egen typ av gruppbostad för
personer i behov av särskilt boende. Utformningen
av Sekelhusgården och möjligheten att blanda olika typer
av omsorgstagare, skapar nya och värdefulla möjligheter
för både boende och verksamhet att möta framtidens krav
på en flexibel och ekonomiskt förmånlig gruppbostad

Backstugan

Backstugan är en fristående lägenhet som möjliggör tillbyggnad av en redan befintlig gruppbostad eller tydligt avgränsade satellitlägenheter. Byggnadssättet med prefabricerade moduler gör att lägenheten är flyttbar, vilket innebär att den bl.a. även kan uppföras på arrenderad mark. Storlekar om 30-60 m2.

Stadsvilla

Sekelhus Stadsvilla är tidsenliga, attraktiva och exklusiva bostäder med 4-8 lägenheter om ca 60m2 avsedd för mindre familjer, ensamstående med barn, studentboende i par mm. Byggkonceptet är kostnads- och tidseffektivt med modernt innehåll och utseende och passar väl in i traditionella villatomter i relativt centrala lägen 

Radhus

Sekelhus SeniorRadhus är funktionella, prisvänliga och lättskötta marklägenheter om 3 r.o.k. och ca 60m2 avsedda för äldre par och pensionärer. Lägenheterna har stora uteplatser och tillgång till gemensamma trädgårdsytor där ambitionen är att ha befintlig service i form av livsmedelsbutiker etc. inom gångavstånd

Aktuella projekt och referensobjekt

Produktion & Exploatering

Flerbostadshus Aspen 7, Mariestad

Nyproduktion av Sekelhus Stadsvilla 7 st. lägenheter om 3 r.o.k. samt 64m2 vardera med egen ingång och uteplats i markplan. Centralt läge i Mariestad med gångavstånd till centrum.
Totalentreprenad – hyresrätt.

Kontakta oss.

Flerbostadshus Krattan, Skövde

Nyproduktion av Sekelhus Stadsvilla 5 st. lägenheter om 3 r.o.k. samt 73m2 vardera. Flertalet med egen ingång och uteplats i markplan. Pizzeria med servering i markplan och uteplats. Centralt läge i Trädgårdsstaden. Totalentreprenad – hyresrätt.

Kontakta oss.

Flerbostadshus Aspen 5, Mariestad

Nyproduktion av Sekelhus Stadsvilla 4 st. lägenheter om 3 r.o.k. samt 61m2 vardera. Uteplats resp. balkong. Centralt läge i Mariestad med gångavstånd till centrum. Totalentreprenad – hyresrätt.

Kontakta oss.

LSS-boende Skultorp, Skövde

Nyproduktion av LSS-boende på egen ägd, planlagd tomt om drygt 3.000m2 i centralt läge med plats för LSS-boende om 6 st. lägenheter med gemensamhets- och personalutrymmen samt förrådslokaler. Nära till kommunikation och service. Hyresrätt.

Kontakta oss.

Fritidshusområde Seaport, Laxhall

Exploatering, arkitektur, projektering och nybyggnad av fritidshusområde om 18 st. fritidshus samt egen småbåtshamn. Totalentreprenad – äganderätt.

Förskola, Kjula

Arkitektur, projektering och nybyggnad av förskola i 1 1/2 plan innehållande eget kök, verksamhetslokaler samt personalutrymmen.
Totalentreprenad – äganderätt.

LSS-boende Rosen, Säffle

Arkitektur, projektering och nybyggnad av Sekelhusgården om 6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning samt fristående isolerad förrådsbyggnad. Solceller på tak.
Totalentreprenad – hyresrätt.

LSS-boende Åkeslätt, Halmstad

Arkitektur, projektering och nybyggnad av Sekelhusgården om 6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning samt och fristående isolerad förrådsbyggnad.
Totalentreprenad.

LSS-boenden 3 st, Västerås

Arkitektur, projektering och
nybyggnad av Sekelhusgården om 6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Oinredd
isolerad övervåning samt och
fristående isolerad förrådsbyggnad. Totalentreprenad.

LSS-boende Lindgården, Järna

Arkitektur, projektering och nybyggnad av unikt LSS-boende om 6 st. lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen samt egen invändig gatumiljö.
Totalentreprenad.

Villa Skaraborg

Nyproduktion av Sekelhus Villa Modell 3 i ladhus-stil om 4-5 r.o.k. samt 100-160 m2 med uteplatser i markplan. Inredningsbar vind. Flexibla planlösningar utifrån kostnadseffektivt byggsystem.
Äganderätt.

Kontakta oss.

SeniorRadhus

Nyproduktion av funktionella, prisvänliga och lättskötta marklägenheter om 3 r.o.k. och 60-80m2 avsedda för äldre par och pensionärer. Lägenheterna har stora uteplatser och tillgång till gemensamma trädgårdsytor. Hyresrätt/bostadsrätt/äganderätt.

Kontakta oss.