Svenska Sekelhus – Vi bygger omsorgsboende!

Svenska Sekelhus bygger enbart byggnader för olika typer av omsorgsverksamhet.
Vi och våra kunder anser att den traditionella gruppbostaden behöver vidareutvecklas i många avseenden för att kunna möta framtidens krav på bra omsorgsboende.

Vårt byggnadskoncept prioriterar individanpassat boende, ökad hemkänsla och unik formbarhet för olika verksamhetsinriktningar och till framtida anpassningar.

Svenska Sekelhus arbetar både med entreprenader och uthyrning av fastigheter på långtidskontrakt - allt efter kundens önskemål. Företagets ambition är att gå in som fastighetsägare i både befintliga och nyproducerade fastigheter, vilka skall inrymma verksamhet kopplad till långsiktigt kommunalt- eller landstingsåtagande. Företaget besitter en lång erfarenhet inom området särskilda boendeformer.

Gruppbostäder

Sekelhusgården

Vi tycker om vackra hus - därför känns det naturligt att försöka skapa byggnader som genom sin utformning även är till glädje för omgivningen. Att kunna känna tillfredsställelse över ett vackert hem och en vacker arbetsplats är en bra början för en långvarig relation.

Läs mer

Satellitlägenheter

Backstugan

Backstugan är en fristående lägenhet som möjliggör tillbyggnad av en redan befintlig gruppbostad eller tydligt avgränsade satelittlägenheter för olika typer av omsorgsboende.

Läs mer

Västgöta Byggare AB

Vårt egna byggföretag

Västgöta Byggare AB är vårt eget byggföretag som fabrikstillverkar våra byggnader och utför bolagsgruppens entreprenader.

Läs mer

Kontaktformulär / Beställning av broschyr