Markarbeten för bostäder till Aspen 7-1 har startat på byggplatsen

Schakt och markarbeten är i gång för samtliga 7 st lägenheter till våra båda flerbostadshus på Blombackagatan 14 och Västra Grevilligatan 12 i Mariestad. Del av grunden kommer att vara med källare medan övriga delar grundläggs på inneluftsventilerad krygrund.

Föregående

Nästa