Satellitlägenheter – Backstugan

Backstugan är en fristående lägenhet som möjliggör tillbyggnad av en redan befintlig gruppbostad eller tydligt avgränsade satellitlägenheter för olika typer av omsorgsboende.

Som satellitlägenhet är den en trivsam, luftig byggnad med miljöanpassade komponenter, tåliga ytskikt samt komplett inredning med välplanerat kök och wc/dusch.

Byggnaden tillverkas helt färdig i fabrik och levereras till byggnadsplatsen i 2 färdiga byggnadskroppar med golv, väggar och tak. Installationer för el, vs och värme är klara för sammankoppling till markledningar, vilket gör montagetiden mycket kort. Byggnadssättet gör den även flyttbar, vilket innebär att den bl.a. även kan uppföras på arrenderad mark.

Backstugan har en mängd olika användningsområden och kan utformas med flera olika planlösningar och i storlekar från ca 30 - 65m².

Nedan följer exempel på av företaget uppförda referensobjekt - Backstugan

Björnvaktaren

Byggnaden är en satellitlägenhet till ett befintligt gruppboende och är placerad i Tibro tätort.

Omfattning

1 fristående lägenhet om 44 m²

Kurlanda

Lägenheterna är satelliter till gruppbostaden Kurlanda och är placerad i Kristinehamns tätort.

Omfattning

3 fristående lägenheter om vardera 44 m²

Djurgården

Byggnaderna är satelliter till en befintlig gruppbostad och är placerade i Kristinehamns tätort.

Omfattning

2 fristående lägenheter om 45 resp. 44 m²

Frej

Byggnaden används som kontor och är placerad i utkanten av Skövde.

Omfattning

Kooperativet Frej Skövde 48 m²

Skåre

Byggnaden är en satellitlägenhet till en befintlig gruppbostad och är placerade i Skåre samhälle utanför Karlstad.

Omfattning

1 fristående lägenhet om 48 m²

Skäringsbol

Backstugorna ligger bredvid den befintliga gruppbostaden och fungerar som satellitlägenheter. Stugorna är placerade i Kristinehamns tätort.

Omfattning

2 fristående lägenheter om vardera 44 m²

Tyresö II

Byggnaden är en satellitlägenhet till ett befintligt gruppboende och är placerad i Tyresö tätort.

Omfattning

1 fristående lägenhet om 44 m²