Gruppbostäder – Sekelhusgården

Sekelhusgården är en ny typ av gruppbostad för personer i behov av särskilt boende. Konceptet har tillkommit för att möta morgondagens krav på ett bra gruppboende, där den enskilde individens villkor och förutsättningar får ökad betydelse. I det perspektivet krävs att både verksamhet och lokaler utformas med stor formbarhet. I gruppbostaden Sekelhusgården kan omsorgstagare med vitt skilda handikapp och behov bo tillsammans och erhålla anpassad service och omvårdnad av en och samma personalgrupp.Utformningen av gruppbostaden Sekelhusgården och dess möjlighet att blanda olika typer av omsorgstagare, skapar helt nya och mycket värdefulla möjligheter för både boende och verksamhet att möta framtidens krav på en flexibel och ekonomiskt förmånlig gruppbostad.

Konceptet kan anpassas för 4 till 8 lägenheter sammanbyggda med den centralt placerade personal- och gemensamhetsbyggnaden.

Kontakta oss för information om fler utformningar och planlösningar.

Nedan följer exempel på av företaget uppförda referensobjekt - Sekelhusgården.

Björnvaktaren

5 lägenheter samt gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 92 m² samt och fristående isolerad förrådsbyggnad om 45 m².

Omfattning:

369 m²

Tallbacken

6 lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Oinredd övervåning om 108m² för framtida expansion. Fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m² innehållandes soprum, lägenhetsförråd etc.

Omfattning:

388 m²

Kurlanda

6 lägenheter samt gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Inredd övervåning (personal) och fristående isolerad förrådsbyggnad om 45 m².

Omfattning:

478 m²

Saltsjö Boo

6 lägenheter samt gemensamma utrymmen och personalutrymmen.

Omfattning:

437 m²

Saltsjö Duvnäs

6 lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 110 m² samt och fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m².

Omfattning:

391 m²

Skäringsbol

5 lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. 2 fristående lägenheter om vardera 44 m². Oinredd isolerad övervåning om 100 m² samt och fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m² inkl. hönshus.

Omfattning:

489 m²

Solåkrabyn

4 lägenheter om 44 m² vardera med en centralt placerad, överbyggd bygata med synliga takstolar.

Omfattning:

249 m²

Solgläntan

6 lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. 2 fristående lägenheter om vardera 45 m². Oisolerat uterum.

Omfattning:

499 m²

Duvnäs Utskog

6 lägenheter kopplade till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Oinredd isolerad övervåning om 78 m² samt och fristående isolerad förrådsbyggnad om 60 m².

Omfattning:

386 m²