Företaget

Svenska Sekelhus AB är moderbolag i en mindre bygg- och fastighetskoncern som inriktat sig på att uppföra, äga och förvalta fastigheter som är särskilt anpassade olika typer av omsorgsverksamhet, såsom boende för handikappade/utvecklingsstörda samt äldreboende etc.

Bakgrund

Bolaget har varit verksamt sedan 1988 och äger idag fastigheter för omsorgsboende belägna i bl.a. Värmland, Västra Götaland och Stockholmsområdet. Svenska Sekelhus AB har tillsammans med dotterbolagen Sekelhus City AB, Sekelhus Väst AB, Västgöta Byggare AB och Seaport Laxhall AB, sitt säte i Skövde. Bolagsgruppen är familjeägd.

Verksamhet

Svenska Sekelhus arbetar både med entreprenader och uthyrning av fastigheter på långtidskontrakt - allt efter kundens önskemål. Företagets ambition är att gå in som fastighetsägare i både befintliga och nyproducerade fastigheter, vilka skall inrymma verksamhet kopplad till långsiktigt kommunalt- eller landstingsåtagande. Företaget besitter en lång erfarenhet inom området särskilda boendeformer.